Firma

                                                                               
                                                                                                           

Dachprod je slovenská súkromná firma s tradíciou od roku 1995. Predmetom činnosti firmy v súčasnosti je výroba strešných svetlíkov, strešných výlezov a podkrovných sklápacích schodov. Naše výrobky vyrábame v súlade s normami EU a sú certifikované. Splňujú všetky funkcie z hľadiska techniky, bezpečnosti, ekológie a pohodlia užívateľov výrobkov.